De Reizende Masseur

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van De Reizende Masseur website dereizendemasseur.nl en De Reizende Masseur dienstverlening. Door gebruik te maken van onze website of dienstverlening ga je akkoord met deze voorwaarden.

Diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dien je jezelf aan te melden via onze website of via de social media kanalen. Daarbij kunnen we gegevens van jou verzamelen om onze dienstverlening mogelijk te maken. In onze privacyverklaring (dereizendemasseur.nl/privacy) beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Via onze website en social media kanalen kun je wellness behandelingen boeken van een professionele, onafhankelijke masseur die bij De Reizende Masseur is aangesloten. 

Op onze website en via social media kun je een type behandeling, het gewenste tijdstip en de locatie waar de behandeling zal plaatsvinden uitzoeken, bespreken en boeken. 

Door een behandeling te boeken, accepteer je de verantwoordelijkheid:

 • Dat je de juiste informatie omtrent de boeking en jouw contactgegevens hebt opgeven. Met incorrecte informatie kan de behandeling mogelijk niet plaatsvinden of kunnen we de boeking niet bevestigen;
 • Om de masseur toegang te verlenen tot de locatie die je opgeeft in de boeking. Ook dien je ervoor te zorgen dat die locatie in alle redelijkheid geschikt is om de masseur de behandeling uit te laten voeren, waarbij er tenminste voldoende ruimte, licht, warmte en frisse lucht is;
 • Dat je gezond bent en de behandeling veilig kunt ondergaan. Bij twijfel dien je voorafgaand aan de behandeling een arts te raadplegen. In het bijzonder dien je geen massagebehandeling te boeken in het eerste trimester van een zwangerschap, en na het eerste trimester uitsluitend een specifieke zwangerschapsmassagebehandeling te boeken.
 • Om te zorgen dat de masseur gezond en veilig de behandeling kan uitvoeren tijdens zijn of haar verblijf op de locatie van de boeking. Als de masseur zich voorafgaand of tijdens de behandeling onveilig voelt, zal hij of zij de behandeling afbreken en vertrekken. De kosten van de behandeling zullen niet worden terugbetaald.
 • Als je een behandeling boekt, wordt je doorgestuurd naar onze payment provider Mollie, waar je de betaling voor de boeking veilig kunt voldoen. Alleen na een succesvolle betaling is de boeking definitief. We sturen een email ter bevestiging van de boeking.

 

Annuleringen

Indien een boeking of afspraak wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering van een boeking dient te worden gedaan via jouw masseur. Telefonisch of via een elektronisch bericht.
 • Indien je een boeking tenminste 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, of binnen 10 minuten na afronden van de boeking, heb je recht op een terugbetaling van het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode(s).
 • Indien je een boeking minder dan 24 uur, maar meer dan 4 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht als annuleringskosten.
 • Indien je een boeking 4 uur of minder voor aanvang van de afspraak annuleert, worden de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht als annuleringskosten.
 • Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de ter beschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

Indien De Reizende Masseur door omstandigheden geen geschikte masseur meer kan vinden voor de boeking, of indien een masseur door omstandigheden een boeking niet kan uitvoeren, kan De Reizende Masseur een boeking annuleren. De Reizende Masseur zal jou in dergelijke gevallen zo snel mogelijk informeren per email of telefonisch. De Reizende Masseur zal het toepasselijke bedrag in overeenstemming met de oorspronkelijke betaalmethode(s) terugbetalen.

Het is niet mogelijk om een betaalde boeking aan te passen. Je kunt wel veranderingen maken door de afspraak te annuleren en direct opnieuw te boeken. 

 

No Show of late aankomst

Als je binnen 10 minuten na het begin van de afspraak niet aanwezig bent op de locatie die is aangegeven bij de boeking, kan de masseur weggaan en heb je geen recht op terugbetaling van de kosten. Wanneer je verwacht iets te laat te arriveren, neem dan telefonisch contact op met de masseur. Arriveer je minder dan 10 minuten later dan het geplande begin van de behandeling, heb je recht op een behandeling tot het geplande einde van de afspraak. Het is de beslissing van de masseur, mede op basis van zijn of haar agenda, of je een volledige behandeling krijgt als je later arriveert dan het geplande aanvangstijdstip. En het is de beslissing van de masseur, mede op basis van zijn of haar agenda, om langer dan 10 minuten te wachten en jou te behandelen als je meer dan 10 minuten na de geplande aanvangstijd van de afspraak arriveert op de locatie.

 

Complimenten en Klachten

Indien je complimenten of klachten hebt over een behandeling, de masseur, of als de masseur niet bij de behandeling is verschenen, kun je die melden via info@dereizendemasseur.nl. Doe dit uiterlijk binnen 24 uur na het geplande begin van de afspraak. Klachten die later binnenkomen, kan De Reizende Masseur deze niet meer in behandeling nemen. De contactgegevens vind je terug op De Reizende Masseur website www.dereizendemasseur.nl.

 

Prijzen

De prijzen van de behandelingen die worden aangeboden via de website of op social media zijn inclusief BTW. De prijzen van behandelingen variëren met het type, de lengte, het tijdstip en de gekozen locatie van de behandeling. De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor om prijzen van behandelingen te veranderen, zonder dat dit gevolgen heeft voor reeds geboekte behandelingen.

 

Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om De Reizende Masseur diensten, website of social media te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Gebruik van de dienstverlening door personen met een leeftijd onder de 18 jaar.
 • Ongepast of bedreigend gedrag vertonen jegens anderen, in het bijzonder de masseur, met inbegrip van maar niet beperkt tot illegale, discriminerende of seksuele opmerkingen, seksuele toespelingen of handelingen, drugsgebruik, overmatig drankgebruik en/of ander ongepast gedrag.
 • Andere gebruikers beperken of verhinderen om gebruik te maken van de De Reizende masseur dienstverlening.
 • De privacyrechten, eigendomsrechten of andere burgerrechten van een persoon schenden.
 • Informatie over anderen verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Technologie of andere middelen gebruiken om toegang te krijgen tot het  computernetwerk van De Reizende Masseur.
 • Virussen of andere schadelijke code, bestanden of programma’s introduceren of proberen te introduceren die De Reizende Masseur dienstverlening of website onderbreken of anderszins beperken, of de computersystemen of -netwerken beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten of pogingen daartoe.

Door gebruik te maken van De Reizende Masseur dienstverlening, website of social media, stem je in om De Reizende Masseur Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze te schenden. Schending van deze Algemene Voorwaarden kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van jouw toegang tot de diensten.

 

Cadeaubon

De Reizende Masseur biedt de mogelijkheid om cadeaubonnen te bestellen en per email te laten afleveren bij de door jou gewenste ontvanger. De Reizende Masseur cadeaubonnen zijn geldig tot 6 maanden na aflevering. Cadeaubonnen die niet worden ingediend binnen deze periode, raken ongeldig en daarmee vervalt elke aanspraak op de waarde van de cadeaubon. 

De Reizende Masseur cadeaubon kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

Binnen veertien dagen na aanschaf van een De Reizende Masseur cadeaubon, kun je als koper wel gebruik maken van jouw wettelijke herroepingsrecht. Je hebt dan recht op de terugbetaling van de waarde van de cadeaubon.

 

Kortingscodes 

Wij kunnen van tijd tot tijd kortingscodes aanmaken en aanbieden die kunnen worden ingewisseld tegen bij boeking van De Reizende Masseur diensten. Kortingscodes zijn alleen geldig voor een beperkte periode die op of bij de kortingscode is vermeld.

Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Kortingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen.

Kortingscodes kunnen worden onderworpen aan specifieke voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot vervaldatum, eenmalig gebruik of gebruik bij de eerste boeking, of gekoppeld aan een gebruiker. Kortingscodes kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

Overige bepalingen

De Reizende Masseur behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De Reizende Masseur zal jou informeren indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd. Als je de wijzigingen niet wilt accepteren, dien je geen gebruik meer te maken van De Reizende Masseur dienstverlening.

De Reizende Masseur kan op enig moment ieder aspect van de dienstverlening wijzigen, onderbreken of stoppen.